Yemeklik Patates ?e?itleri

 
ALASKA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Fransa 1999
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu : Orta
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 2,5
?i?ek Rengi: Mavi-mor
Ortalama Yumru A??rl???: 254,4
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: ?ok yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Beyaz
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 88,47
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 10,3
Kuru Madde Miktar? (%): 16,0
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Krem,orta, da??lmayan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Beyaz, orta, unlu
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

ANAIS
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Fransa 1997
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 4,2
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 189,1
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli K?sa: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 90,32
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 11,2
Kuru Madde Miktar? (%): 17,0
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, ?yi, da??lmayan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, orta, Orta unlu
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

COSMOS
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1980
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: 2180 Haploid
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k
?i?ek Rengi: Beyaz
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Pazarlanabilir Verim (%): 76.9
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 16.2
Kuru Madde Miktar? (%): 22.6
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

ELODIE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Fransa 1998
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 2,9
?i?ek Rengi: Mavi-mor
Ortalama Yumru A??rl???: 234,4
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Uzun
Yumru G?z Derinli?i: ?ok yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 93,7
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):9,6
Kuru Madde Miktar? (%):15,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, iyi, da??lmayan yap?
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, orta, orta unlu
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

KONSUL
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1999
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Cosmos X KO 81-0820
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s? : 3-5
?i?ek Rengi: Mavi-Mor
Ortalama Yumru A??rl???: 167-190 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de : ge?ci Nev?ehir : Orta erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi:Sar?
Yumru Et Rengi:Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 9.8-11.2
Kuru Madde Miktar? (%): 15.5-17.0
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

Marabel Cinsi Patates
MARABEL
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Kaltenberg-1993
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: NenaXM 75-364
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Yayg?n
?i?ek Rengi: Beyaz
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Koyu sar?
Pazarlanabilir Verim (%): 83.9
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14.9
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

SANTE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1981
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Y 66-13-636 X SVP AM 66-42
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 4-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 106-154 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de : ge?ci Nev?ehir : Orta erkenci
Yumru ?ekli: K?sa oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 96
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 13.0-14.6
Kuru Madde Miktar? (%): 19.0-20.9
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

FELS?NA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1991
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Morene X Gloria
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 3,8
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 130,3
Olgunla?ma Gün Say?s?: 80-90 Gün
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 96,5
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):16,3
Kuru Madde Miktar? (%): 22,8
SSanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 11 Orta
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? A??k sar?, Orta, hafif ?atlama
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, iyi, Orta kuru
Kullan?m ?ekli: Yemeklik, k?zartmal?k

FABULA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1996
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Monalisa X Hudson
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k Dik
Ana Sap Say?s?: 3,0
?i?ek Rengi: Beyaz ile birlikte mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 214,3gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 100-120 gün
Yumru ?ekli: Yuvarlak oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sa?r
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 86,3
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):10,6
Kuru Madde Miktar? (%): 16,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 41 Cipslik olmaz
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? Kou sar?, iyi, hafif ?atlama
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?,orta, ya?
Kullan?m ?ekli: Yemeklik

ADORA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1989
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Primura X Alcmaria
Bitki Boyu: Orta k?sa
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k Dik
Ana Sap Say?s?: 4,4
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 89,9gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 80 günden ?nce
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: Krem
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 98,1
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):12,3
Kuru Madde Miktar? (%):18,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 56 Cipslik olmaz
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? Krem, orta , ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Krem , orta ,unlu
Kullan?m ?ekli:Turfanda

AGATA (BM 52.72 X S?RCO)
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: ?ok erkenci
Yumru ?ekli: Yüzlek g?zlü
Verimi: Yüksek
Kuru Madde: ?ok dü?ük
Pazar Kalitesi: Olduk?a sa?lam bünyeli, pi?tikten sonra renk de?i?ikli?i olmaz
Ye?il Aksam: Olduk?a iyi geli?ir.
Hastal?klar: Yaprak mantar?na hassas, Yn virüsüne ?ok dayan?kl?, si?ile ba????kl?, alt?n nematodunun A Tipine dayan?kl?
Bitki: Saplar c?l?z, orta kal?n aras?, da??n?k, ?ok mat renkli.
Yapraklar olduk?a geni?, kapal? g?rünümde a??k ye?il, birincil yaprak??klar ?ok büyük, ?ok geni? yüzlek damarl?, ?i?ek topluluklar? kü?ük, az say?dad?r. ?i?ekler beyaz renklidir.
Yumru ?ekli: Oval, sar?, düzgün kabuklu, a??k sar? etli; yüzlek g?zler.
Filizler: Geni? ve silindirik ?eklinde k?rm?z?-mor renkli, seyrek tüylü, u? sürgünleri mat k?rm?z?, yan sürgünler orta ile uzun aras?ndad?r.

ANNA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Irlanda 1996
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: OP 4501/2XCara
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 5-6
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 145-162 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de ve Nev?ehir . ?ok ge?ci
Yumru ?ekli: K?sa Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Krem
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü:? yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 94
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):11.9-13.2
Kuru Madde Miktar? (%):17.9-19.4
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: S?n?rl? olarak parmak patatese uygun
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

CARL?TA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1989
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: aerla X Provita
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k Dik
Ana Sap Say?s?: 3,3
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 163,2 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 80-90 gün
Yumru ?ekli: Yuvarlak oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sa?r
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 96,6
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):10,0
Kuru Madde Miktar? (%):15,7
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 43 Cipslik olmaz
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? Koyu sar?, iyi, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar? ,iyi,orta kuru
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

GRANOLA
Tar?msal ?zellikleri
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: Orta ge?ici
Yumru ?ekli: Oval, olduk?a derin g?zler
Verimi: Yüksek
Kuru Madde: Orta
Pazar Kalitesi: Olduk?a s?k? bünyeli,pi?irildikten sonra renk de?i?ikli?i olmaz.
Ye?il Aksam: Ba?lang??ta olduk?a yava? geli?me, bitki ?rtüsü iyi.
Hastal?klar: Olduk?a iyi derecede yaprak mantar?na ve orta derecede yumru mantar?na dayan?kl?, virüs A ve virüs , Y" ye ?ok iyi dayan?kl?, alt?n nematodunun A tipi etkenine kar?? dayan?kl?d?r.
Bitki:O rta uzunluktan uzun; saplar olduk?a kal?n, da??n?k, donuk mor; yapraklar geni?, soluk ye?il; ana yaprak??klar geni? ve dar, yüzeysel damarl?; ?i?ek topluluklar? kü?ük ve az say?da ; ?i?ekler koyu k?rm?z?-mor renklidir.
Yumru ?ekli: K?sa oval, sar?, olduk?a pürüzlü kabuk, sar? etli, olduk?a derin g?zlü.
Filizler: Olduk?a kü?ük, yumurta ?eklinde, alt k?sm? k?rm?z?-mor renkli, seyrek tüylü, u? sürgünler koyu k?rm?z?-mor, orta uzunlukta yan dallar.

IMPALA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1989
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:BM 52-72 X Biranco
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k dik
Ana Sap Say?s?: 7,7
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 108
Olgunla?ma Gün Say?s?: 80 Günden ?nce
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k Sar?
Yumru Et Rengi: Koyu Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 95,7
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):10,5
Kuru Madde Miktar? (%):16,2
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 56 (Cipslik olamaz)
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? Koyu sar?, orta, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?,orta,ya?
Kullan?m ?ekli:Turfanda

JAERLA (Sirtema X MPI 19268)
Tar?msal ?zellikleri
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: Erkenci
Yumru ?ekli: ?ok iri, i? ?ürüklü?üne az hassas, gayet yüzlek g?zlüdür
Verimi: ?yi ile ?ok iyi aras?, erken hasat edilirse kalitesi ?ok iyi
Kuru Madde: Olduk?a dü?ük
Pazar Kalitesi: Gayet sa?lam bünyeli, pi?tikten sonra renk de?i?mez.
Ye?il Aksam: Olduk?a h?zl? geli?ir. Saplar? kuvvetlidir. Gayet iyi dallan?r. Susuzlu?a diren?lidir.
Hastal?klar: Yaprak küfüne hassast?r. Yumru küfüne ?ok az hassasd?r. Si?ile ba????kl?d?r.
Bitki: Saplar az ve gayet kal?nd?r, say?l?r, erken yatar. Yaprak saplar? hafif mordur. Yapraklar gayet iri, olduk?a dü?ük ve a??k ye?ildir. Birincil yaprak??klar gayet geni? ve yüzlek damarl?d?r. ?i?ek topu kü?ük ve az say?da olup, az miktarda beyaz ?i?ek bulunur.
Yumru ?ekli: Oval pürüzsüz, mat sar? kabukludur. Eti mat sar? renklidir. ?ok yüzlek g?zlüdür.
Filizler: Ba?lang??ta konik, daha ilerideki d?nemde sapa benzer k?sa yap? olu?ur. Hafif k?rm?z?- mor renklidir. Uca do?ru gayet ye?ildir. Seyrek tüylüdür. U? sürgünü kü?ük, kapal? ve gayet ye?ildir.

LATONA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1994
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:Jaerla X Nicola
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: ra Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 3-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 132-149 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 94
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):12,0-12,7
Kuru Madde Miktar? (%):18,0-18,7
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

MARANCA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1993
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:ImpalaXMA 77-481
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 4-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 151-166 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%):88
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):7.5-8.5
Kuru Madde Miktar? (%):12.8-14.0
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

MONDIAL
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1987
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:Spunta X 66-295
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 4,3
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 85,5 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 90-100 Gün
Yumru ?ekli: Uzun
Yumru G?z Derinli?i: Hafif s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 88,4
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):13,2
Kuru Madde Miktar? (%):19,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? 33 Cipslik olmaz
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? A??k sar?, Orta, ?atlama yok.
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat
Yap?:A??k sar?,Orta,Orta kuru
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

PROVENTO
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Hollanda 1993
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:Elvira X Escort
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: ra Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 3-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 118-196 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de ve Nev?ehir : ge?ci
Yumru ?ekli: K?sa oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: ??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):11.0-12.8
Kuru Madde Miktar? (%):16.8-18.9
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

RESY (SVP 50-2017 X MPI 19268)
Tar?msal ?zellikleri
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: Olduk?a erkenci
Yumru ?ekli: Büyük, ?? ?ürüklü?üne az hassas, yüzeysel g?zler
Verimi: ?yi ile ?ok iyi aras?, irilik yeknesakl??? (derecesi) iyi.
Kuru Madde: Orta derecede
Pazar Kalitesi: Olduk?a sa?lam dokulu, pi?tikten sonra renk de?i?ikli?i olmaz
Ye?il Aksam: H?zl? geli?ir, orta derecede boylan?r. Geni? yapraklar, iyi kaplar.
Hastal?klar: Ge? d?nem mantar?na hassas A ve Yn virüsü ile yaprak k?vr?lmas?na hafif hassas, si?ile dayan?kl?.
Bitki: Hayli az sapl?, olduk?a kal?n, geni? ?rtülü, ye?il veya yer yer a??k mor, yapraklar geni?, olduk?a sert, a??k ye?il; ilk yaprak??klar hayli geni? ve oval, yüzlek damarl?; ?i?ek topu hayli kü?ük ve hayli ?ok say?da; ?i?ekler ?ok soluk k?rm?z?-mor.
Yumru ?ekli: Oval, düzgün, sar? kabuk; a??k sar? etli; yüzlek g?zler.
Filizler: Ba?lang??ta yo?un, sonra koni ?eklinde, sap dipleri hafif k?rm?z? mor renkten sonra mat ye?ile d?ner. Seyrek tüylenme ve sürgünü kü?ük, kapal?, ye?ildir.

SATINA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Almanya 1981
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:Puntila X H99 7.4
Bitki Boyu: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: K?sa oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeyselden ortaya
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

SLANEY
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Irlanda 1996
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:Maris Page X Cara
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 3-6
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 108-180 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de ve Nev?ehir . ?ok ge?ci
Yumru ?ekli: K?sa Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Krem
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 81
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 11.9-14.8
Kuru Madde Miktar? (%): 17.9-21.4
Kullan?m ?ekli:Yemeklik

VELOX
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l:Almanya 1994
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri:2680/77X99/73
Bitki Boyu: K?sa
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 2-3
Ortalama Yumru A??rl???: 70-94 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci -Orta Erkenci
Yumru ?ekli: K?sa Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 97
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14.0
Kuru Madde Miktar? (%): 20.2
Kullan?m ?ekli:Yemeklik
 
 
女人心海底针,指的是女人心思复杂难以捉摸丰胸产品。但若以每个月的月经周期来看待女人是复杂的动物这件事,是颇精准的论述专业丰胸导师,因为女人体内女性荷尔蒙变化不仅影响生理,更影响心理。我们都知道女人的周期是伴随时间的丰胸效果,所谓人无白日好,花无白日圆。好的女人生理周期可以很好的,延长胸部美丽的周期。同理健康乳腺的周期也可以很好促进经络的循环丰胸食物,女人也会有很好的保持年轻的状态。