K?zartmal?k Patates ?e?itleri

 
Agria Cinsi Patates
AGRIA
Tar?msal ?zellikleri
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Büyük-?ok büyük, bir tek i? ?ürüklü?üne az hassas yüzeysel g?zler.
Verimi: ?ok iyi
Kuru Madde: Orta
Pazar Kalitesi: Un gibi pi?irildikten sonra renk de?i?imi olmaz, cips üretimine uygun.
Ye?il Aksam: H?zl? geli?ir, dikine ve uzundur, iyi kaplar, gü?lü ve geli?ken saplar.
Hastal?klar: Orta derecede yaprak mantar?na hassas, az derecede yumru mantar?na hassas, A ve , Yn virüsüne iyi diren?li, virüs X'e ba????k, alt?n nematodunun A etmenine diren?li.
Bitki: Saplar az say?l?r, kal?n, dik, yayg?n ve mordur. Yapraklar olduk?a iri ve a?a?? yan sark?k, koyu ye?il, ana yaprak??klar olduk?a iri ve enli, yüzeysel damarl?, ?i?ek olduk?a iri ve ?ok say?da, beyaz.
Yumru ?ekli: Uzun oval; sar?, tümüyle pürüzsüz kabuk, koyu sar? etli, yüzlek g?zlü.
Filizler: Silindirik, koyu mavi-mor renkli, yo?un bir ?ekilde tüylü, u? sürgünü olduk?a iri, a??k mavi- mor, birka? k?sa yan dallar.
Ni?de ?artlar?ndaki G?zlemler: Ana sap say?s? 4.4, ni?asta oran? %13.7, ortalama yumru a??rl??? 160 gr., ?i?ek rengi beyaz, ?ok ?i?ekli, sap uzun ve dik durumda, et rengi sar?-koyu sar?, ortalama g?z say?s? 5, yumru ?ekli uzun- oval.

BANBA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: 1991-1992
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 129,9 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: ?ok ge?ci (120 günden fazla)
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 95,43
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 13,4
Kuru Madde Miktar? (%) :19,5
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? : A??k sar?, iyi, yumrular da??ld?
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, iyi, orta unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patatese uygun

BURREN
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: 1991-1992
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl??? : 128,5 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: ?ok ge?ci (120 günden fazla)
Yumru ?ekli: Uzun
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 97,22
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 9,9
Kuru Madde Miktar? (%): 15,5
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? : A??k sar?, iyi, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, K?tü, unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patates

DORADO
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1996
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Orta, uzun
Bitki ?rtüsü: Ara tip
Bitki Büyüme ?ekli: Dik, Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 4-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 82-94
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14,5
Kuru Madde Miktar? (%): 21,0
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Parmak patatese uygun
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: ?yi
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: ?yi
Kullan?m ?ekli: Yemeklik ve parmak patatese uygun

FIANNA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda1974
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Konst62-660 X AM 66-42
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
?i?ek Rengi:Beyaz
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta ge??i
Yumru ?ekli: Yuvarlak
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Beyaz
Yumru Et Rengi: Krem
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):16.9
Kullan?m ?ekli: Cips-Parmak patates

HERMES
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Almanya 1972
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: 5158 DDR X 163/55
Bitki Boyu: Orta k?sa
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k dik
Ana Sap Say?s?: 2,4
?i?ek Rengi: Beyaz ile birlikte mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 100,4
Olgunla?ma Gün Say?s?: 90-100 Gün
Yumru ?ekli: Yuvarlak
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: A??k Sar?
Yumru Et Rengi: Koyu Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: Laz?m olmayan yumru fazla
Pazarlanabilir Verim (%): 55.8
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14,9
Kuru Madde Miktar? (%): 21,1
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? : (6) iyi
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?, orta, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?, iyi, orta kuru
Kullan?m ?ekli: Cips-Sanayi

JUSTINE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Fransa 1999
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 3,8
?i?ek Rengi: Mavi-mor
Ortalama Yumru A??rl???: 168,7
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: ?ok yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 89,88
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):11,7
Kuru Madde Miktar? (%): 17,7
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar? : (6) iyi
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, orta, da??lmayan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,iy, unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patatese uygun

LADY CLAIRE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1997
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: Orta tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 4.8
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 190,6
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: K?sa oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 95.7
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):15,7
Kuru Madde Miktar? (%): 22,1
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, orta , da??lmayan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,iyi, unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patatese uygun

LADY OLYMPIA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1997
Bitki Boyu: ?ok uzun
Bitki ?rtüsü: Orta tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 4,2
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 182,3
Olgunla?ma Gün Say?s?: ?ok ge?ci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: ?ok Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 89,25
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):1 5,7
Kuru Madde Miktar? (%): 22,1
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, ?yi, az da??lan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, iyi, unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patatese uygun

LADY ROSETTA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Cardinal-SVP(VTn)2 62-33-3
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Tipi: ra Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k dik
Ana Sap Say?s?:-
?i?ek Rengi: Renkli
Ortalama Yumru A??rl???: 50.8 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci
Yumru ?ekli: Yuvarlak
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: K?rm?z?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14.0
Kuru Madde Miktar? (%):20.3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Cipslik, Parmak patates
Kullan?m ?ekli: Cipslik, Parmak patates

MORENE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1980
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Renova X AM 66-42
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 4,4
?i?ek Rengi: Beyaz ile birlikte mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 5,9 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 100-120 gün
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Hafif s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: Krem
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü:Orta k?tü ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 84,3
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 15,9
Kuru Madde Miktar? (%): 22,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma Sonu?lar? : 12 Orta.
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar? ,orta, ?atlama yok.
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Krem ,iyi, unlu
Kullan?m ?ekli: Yemeklik-K?zartmal?k

ORLA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: 1991-1992
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 84-47
Olgunla?ma Gün Say?s?: ?ok ge?ci (120 günden fazla)
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 96,15
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):11,1
Kuru Madde Miktar? (%):16,9
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?:
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, orta, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?, orta, orta unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak patatese uygun

PANDA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Almanya 1986
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: 0.351/17X6858/8
Bitki Boyu :Uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 3,4
?i?ek Rengi: Beyaz ile mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 150,5 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 100-120 gün
Yumru ?ekli: Yuvarlak
Yumru G?z Derinli?i: Hafif s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: Koyu sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 94,5
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 15,6
Kuru Madde Miktar? (%): 22
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: 7 iyi.
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? Koyu sar? ,orta, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar? , orta, orta kuru
Kullan?m ?ekli: Parmak patates-cips

REMARKA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1991
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: Edzina X AM 66-42
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 3,5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 104,3gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: 90-100 Gün
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Hafif s??
Yumru Kabuk Rengi: A??k sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 86,0
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 15,1
Kuru Madde Miktar? (%): 21,4
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: 11 Orta .
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,Orta, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,Orta,Orta kuru
Kullan?m ?ekli: Yemeklik ,K?zartmal?k

TOMENSA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Almanya-1980
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: HybridXTarga
Bitki Boyu: ?ok uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 62.6 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci
Yumru ?ekli: Yass?
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14.0
Kuru Madde Miktar? (%): 20.6
Ortalama Verim: 3915 kg/da
Kullan?m ?ekli: Ciplik, K?zartmal?k

SANTANA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1992
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: Ara tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 4-5
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 79-132
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci, Orta erkenci
Yumru ?ekli: Uzun Oval
Yumru G?z Derinli?i: ?ok Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Beyaz
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 72-95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14,7
Kuru Madde Miktar? (%): 21,0
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Parmak patatese uygun
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: ?yi
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: ?yi
Kullan?m ?ekli: Yemeklik ve Parmak patatese uygun

SOLEIA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Fransa 2001
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: Orta
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? dik
Ana Sap Say?s?: 3,3
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 165,1
Olgunla?ma Gün Say?s?: ?ok ge?ci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Koyu sar
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 87,63
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14,9
Kuru Madde Miktar? (%): 21,2
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?:
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,orta ,da??lmayan
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?,?ok iyi, unlu
Kullan?m ?ekli: Cipslik ve parmak patatese uygun

TOMENSA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Almanya-1980
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: HybridXTarga
Bitki Boyu: ?ok uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 62.6 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci
Yumru ?ekli: Yass?
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 14.0
Kuru Madde Miktar? (%): 20.6
Ortalama Verim: 3915 kg/da
Kullan?m ?ekli: Ciplik, K?zartmal?k

VAN GOGH
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda
Islah Metodu: Melezleme
Bitki Boyu: Uzun
Bitki ?rtüsü: ?ok ?yi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 3.0-4.0
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 109.1 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Adapazar? ;90-100 gün Ni?de ;120 Günden fazla
Yumru ?ekli: K?sa oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): Adapazar? ;80 , Ni?de ; 97
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): Ni?de ;16.1 Nev?ehir ;16.9
Kuru Madde Miktar? (%): Ni?de ; 22 Nev?ehir; 23.4
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Cips kalitesi orta, parmak patates kalitesi iyi
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Koyu sar?, iyi, ?atlama yok
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: A??k sar?, ?ok iyi, unlu
Kullan?m ?ekli: Parmak Patatese Uygun ,Yemeklik
 
 
所以一般早期的闭经都是有一定原因造成。肝肾亏虚,脾胃虚弱丰胸产品,气滞血瘀等造成。所以要针对各自的病症,做好辩证,然后针对治疗就可以很好的调理了酒酿蛋丰胸产品。肝肾亏虚的可以一般调补肝肾为主,可以吃比较大补鹿茸,女贞子等为主滋阴补肾为主的食物。这样能补肾恢复子宫的气血丰胸方法,充盈气血。自然就可以很好的恢复身体的机制。延长月经的周期了丰胸最快方法