Endüstriyel (Sanayi Tipi) Patates ?e?itleri

 
MARFONA
Tar?msal ?zellikleri
Morfolojik ?zellikleri
Olgunla?ma: Orta erkenci
Yumru ?ekli: ?ok iri, i? ?ürüklü?üne az hassas, orta derinlikte g?zler.
Verimi: ?ok yüksek ve irilik yeknesakl??? iyi (derecesi iyi).
Kuru Madde: Dü?ük
Pazar Kalitesi: Olduk?a s?k? bünyeli, pi?irdikten sonra renk de?i?iminden tamamen muaf.
Ye?il Aksam: Ba?lang??taki geli?me ?ok h?zl?, daha sonra da iyi geli?me, susuzlu?a iyi dayan?r..
Hastal?klar: Yaprak mantar?na olduk?a hassas,yumru mantar?na az hassas, A virüsüne iyi diren?li, Yn virüsüne tamamen diren?li, si?ile ba????kl?.
Bitki: Saplar az say?l?r, olduk?a kal?n, hafif yat?k, donuk mor, yapraklar olduk?a iri ve koyu ye?il, ana yaprak??klar iri oval ve olduk?a derin damarl?, ?i?ek topluluklar? ?ok say?da ve beyaz renklidir.
Yumru ?ekli: K?sa oval, a??k sar?, kabuk pürüzsüz, a??k sar? etli; orta derin g?zlü.
Filizler: Olduk?a uzam??, k?sa silindiriktir. Kahverengi-k?rm?z?-mor renklidir. Az tüylü, u? sürgünü kü?ük kapal?, stolona benzer yan sap filizler; erken geli?me.
Ni?de ?artlar?ndaki G?zlemler: Ana sap say?s? 2.68, ni?asta oran? %11.8, ortalama yumru a??rl??? 112,52 gr. üreticiler taraf?ndan arzu edilen bir ?e?it.

CYCLOON
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1995
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: W 72-22-489 X VK 69-491
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 2-4
?i?ek Rengi: Mavi-Mor
Ortalama Yumru A??rl???: 199-206 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de : ?ok ge?ci Nev?ehir : ge?ci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: üzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 13.1-16.0
Kuru Madde Miktar? (%): 19.2-22.5
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Parmak patates ve cips kalitesi ?ok iyi
Kullan?m ?ekli: Yemeklik ve sanayilik

RANGER RUSSET
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: ABD 1991
Islah Metodu: Melezleme
Ebeveynleri: ButteXA6595-3
Bitki Boyu: Orta
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Yar? Dik
Ana Sap Say?s?: 3-4
?i?ek Rengi: Mavi mor
Ortalama Yumru A??rl???: 111-123 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Erkenci
Yumru ?ekli: Uzun oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Krem
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%): 9.4-10.9
Kuru Madde Miktar? (%):15.0-16.7
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Parmak patates ve cips kalitesi ?ok iyi
Kullan?m ?ekli:Sanayilik

RUSSET BURBANK
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Amerika 1874
Islah Metodu:Mutant
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 5,3
?i?ek Rengi: eyaz ile birlikte mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 121,0
Olgunla?ma Gün Say?s?: 100-120 Gün
Yumru ?ekli: Uzun
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Koyu sar?
Yumru Et Rengi: Beyaz
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi ?rnek
Pazarlanabilir Verim (%): 85,6
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):12,7
Kuru Madde Miktar? (%):18,7
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap? : Beyaz, orta , ?nemli derecede ?atlama
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Beyaz ,orta, sert
Kullan?m ?ekli:Parmak patates, cips, sanayi

SHEPODY
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Kanada 1980
Islah Metodu:Melezleme
Ebeveynleri: Bake King X F 58050
Bitki Boyu: Orta
Bitki ?rtüsü: ?ok iyi
Bitki Büyüme ?ekli: Da??n?k dik
Ana Sap Say?s?: 4,2
?i?ek Rengi: Beyaz ile birlikte mor erguvan
Ortalama Yumru A??rl???: 126,3
Olgunla?ma Gün Say?s?: 80-90 Gün
Yumru ?ekli: Uzun
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: A??k Sar?
Yumru Et Rengi: Beyaz
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok iyi g?rünü?lü yumru
Pazarlanabilir Verim (%): 97,4
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):14,1
Kuru Madde Miktar? (%):20,3
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: 10 iyi
Suda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Beyaz, orta, ?nemli derecede ?atlama
F?r?nda Pi?irme Sonras? Renk, Tat, Yap?: Beyaz ,orta, sert
Kullan?m ?ekli:Parmak patates, cips, sanayi

SOLIDE
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1996
Islah Metodu:Melezleme
Ebeveynleri: Hertha X Baraka
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 4-7
?i?ek Rengi: Mavi-Mor
Ortalama Yumru A??rl???: 136-169 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Ni?de : ge?ci Nev?ehir : Orta erkenci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Orta derin
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: A??k sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?yi-?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 95
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):15.3-17.3
Kuru Madde Miktar? (%):21.6-23.9
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Parmak patates ve cips kalitesi ?ok iyi
Kullan?m ?ekli:Yemeklik ve sanayilik

VICTORIA
?e?ide Ait Bilgiler
Morfolojik ?zellikleri
Tescil Edildi?i Yer ve Y?l: Hollanda 1997
Islah Metodu:Melezleme
Ebeveynleri: Agria X Roptaj 861
Bitki Boyu: Uzun
Bitki Tipi: Ara Tip
Bitki Büyüme ?ekli: Dik
Ana Sap Say?s?: 3-6
?i?ek Rengi: Beyaz
Ortalama Yumru A??rl???: 142-197 gr
Olgunla?ma Gün Say?s?: Orta erkenci- ge?ci
Yumru ?ekli: Oval
Yumru G?z Derinli?i: Yüzeysel
Yumru Kabuk Rengi: Sar?
Yumru Et Rengi: Sar?
Elek ?ncesi Yumru G?rünümü: ?ok ?yi
Pazarlanabilir Verim (%): 97
Teknik ?zellikleri
Tar?msal ?zellikleri
Ni?asta Oran? (%):3.4-15.2
Kuru Madde Miktar? (%):19.5-21.5
Sanayilik ?e?itlerde K?zartma sonu?lar?: Parmak patates ve cips kalitesi ?ok iyi
Kullan?m ?ekli:Yemeklik ve sanayilik

 
 
木耳生地汤,此刻食物可以就着猪蹄一起炖丰胸产品。这样可以更美味些。尤其猪蹄里面含有大量的营养类胶原蛋白类物质粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品。对丰胸的发育,非常有裨益。中药性状来讲,木耳滋阴补血,生地凉血滋阴产后丰胸方法。两者合用,更可以达到滋补的功效。对于胸部比较平躺的女性们,是可能不错的选择要也说不定哦丰胸食物